27.12.2016

5.6.2012

ORANSSIJOPO - teoskokonaisuus Nikkilän kylästä, en installation om Nickby.


Tervetuloa! Olet verkossa toimivassa taideteoksessa jota on kehitetty yhteistyössä Sipoon kunnan kulttuuripalveluiden kanssa. Tämä on blogi, jossa seurataan Nikkilän kylän ja sairaala-alueen muutosta viiden vuoden aikana. Keskeinen ajatus on ympäristö, asukkaiden osallistuminen ja taide. Teokseen kuuluu myös reitti, jonka voi kiertää joko kävellen tai pyöräillen. Kartta saatavilla Pääkirjastosta Nikkilässä.

”Teen teoksen ORANSSIJOPO halustani kertoa Sipoon kunnassa sijaitsevasta Nikkilän kylästä ja sen matkasta 70 –luvulta tähän päivään. Käsittelen aihetta yksilön näkökulmasta, ajalta jolloin olin lapsi ja asuin sairaala-alueella henkilökunnan asuinalueella. ORANSSIJOPO on matka lapsuudenmuistoista nykypäivään. Tavoitteena on myös saada paikkakuntalaisten henkilökohtaiset muistot ja kokemukset osaksi näyttelyä sekä ihmisiä kiinnostumaan Nikkilän historiasta ja nykytilanteesta".
- Maikku Huovila -Välkommen till detta virtuella konstverk som är gjort i samarbete med Sibbo kommuns kulturtjänster. Här följer man med förändringarna i Nickby och före detta sjukhusområdets omgivning under fem års tid. Den centrala tanken är omgivningen, invånarnas deltagande och engagerande konst.Till konstverket hör också en rutt som man kan följa antingen gående eller cyklande. Kartor finns på Huvudbiblioteket i Nickby.


"ORANSSIJOPO uppstod för att jag ville berätta om Nickby i Sibbo kommun och dess resa från 70 - talet till nutid. Jag utgår från individens synvinkel, från den tid då jag själv var barn och bodde på sjukhuspersonalens bostadsområde. ORANSSIJOPO är en resa från barndomsminnen till nutid.
Målet är också att komplettera utställningen med invånarnas personliga minnen och upplevelser och att få människor intresserade av Nickbys historia och nuläge"
-Maikku Huovila-