REITTIKUVAUS - RUTTBESKRIVNING


"KOHTAAMISIA REITILLÄ"

Kävely- tai pyöräilyreitti Nikkilän kylällä ja ent. sairaalaalueella näyttelyn aikana. Reitillä mukana kuvataiteilija Maikku Huovila. 

"Nikkilän kylään sijoitettiin 1900-luvun alussa Helsingin kaupungin pitkäaikaispsykiatria. Käsittelen yksilön näkökulmasta, ajalta jolloin olin lapsi ja asuin sairaala-alueella henkilökunnan asuinalueella. Vuonna 1999 sairaala lakkautettiin ja sen myötä kylän rakenne ja elämä koki suuren muutoksen. ORANSSIJOPO on matka lapsuudenmuistoista nykypäivään ja tarkoituksena on havainnoida entisen mielisairaalan työntekijöiden reittiä Ruxin sairaala-alueelta, sairaalan läpi kylän keskustaan. Se polku on myös lapsuuteni koulupolku. Ajatuksena on seurata tuota reittiä kävellen tai pyörällä”.

KUTSU
Joka vuosi "Maailman ympäristöpäivänä" 5.6. kierros reitillä alkaen klo18(kävely)
Kesto; 1-2h reittivalinnasta riippuen. 
Osoite; vanha Linnan talo, Iso Kylätie 17, Nikkilä. TERVETULOA!

- Maikku Huovila -"MÖTEN PÅ VÄGEN"

Vandrings- eller cykeltur i Nickby och f.d sjukhusområdet under utställningens tid. Med på rutten bildkonstnär Maikku Huovila.

"I början av 1900-talet placerades Helsingfors stads psykiatriska sjukhus i Nickby. Jag arbetar utgående från individens synvinkel, från den tid då jag själv var barn och bodde på sjukhuspersonalens bostadsområde. Efter det att sjukhuset år 1999 stängdes, förändrades bystrukturen och livet i Nickby på många sätt. ORANSSIJOPO är en resa från barndomsminnen till nutid, genom att ta den rutt som sjukhusets personal tog från sjukhusområdet vid Rux, via det egentliga sjukhusområdet ända ner till byns centrum. Den stigen är även min skolstig. Tanken är att följa denna rutt gående eller cyklande ".

INBJUDAN
Varje år på "Världsmiljödagen" 5.6.rundvandring på oranssijopo- rutten kl.18(gående)
Längd på rutten; 1-2h beroende av vald rutt.
Adress; Gamla Linna huset, Ståra Byvägen 17, Nickby. VÄLKOMMEN!
  
 - Maikku Huovila – 
HANDELSLAGET,  Syksy 2011 Höst, kuva; Boxby skola.

BIBLIOTEKET, Kevät 2012 Vår, Retki reitillä/rundvandring på rutten, kuva/bild; Henry Tennberg.

ISO KYLÄTIE / STORA BYVÄGEN, Kesä 2012 Sommar, Retki reitillä/rundvandring på rutten, kuva/Bild; Matti Rosenberg.

ELANTO, Kevät 2013 Vår, Kuva/Bild; Porvoon taidekoulu.
SJUKHUSETS BUSSHÅLLPLATS, Talvi 2013 Vintter, Kuva/Bild; Talman  koulu.
RUX, Syksy 2015 Höst, Sipoon kunnan virkistyspäivä / Sibbo kommun, Kuva/Bild; Arto Hautala